خط قرمز های نامزدی

در قرار اول موضوعات مهمی وجود دارد از جمله اینکه فراموش نکنیم بیشتر افراد در ملاقات اول تلاش می کنند خود را بهتر از آنچه هستند نشان دهند افرادی که مسائل شخصیتی و رفتاری زیادی دارند با دقت فراوانی تلاش می کنند کاور خود را حفظ نمایند بنابر این برای شناخت نسبی مناسب بهتر است به قرار ملاقات اول بسنده نکنید اما نکاتی وجود دارد که می تواند در همان ابتدا تا حدود زیادی مسیر ذهنی شما راتعیین کند

 

1 طریقه پوشش

2 ادبیات فرد هنگام صحبت

3 مواردی که روی آن تاکید دارد و زیاد راجع به آن صحبت می کند

4 افراد مهم زندگیش چه کسانی هستند معمولا اشخاص از آنها زیاد نام می برند مثلا پدر یا مادر یا خواهر و برادر

5 اینکه به چه فاکتورهایی در شما توجه می کند و روی آن مانور می دهد پوشش تحصیلات چهره وضعیت مالی.

مواردی که نام بردم می تواند به شما سرنخهای خوبی دهد به این شرط که خود را خوب بشناسید و بدانید چه فردی، با داشتن چه خصوصیاتی برای شما مناسب است، مثال هنگامی که شما می دانید به چه نوع گوشی موبایل با چه امکاناتی نیاز دارید به مراتب راحتتر دست به انتخاب می زنید اما زمانی که فقط یک یا دو فاکتور اولیه و سطحی مدنظرتان باشد برای تصمیم گیری دچار مشکل خواهید شد قصدم از این مثال مقایسه فرد با یک وسیله نیست بلکه برای روشنتر شدن موضوع از این مثال استفاده کردم

هنگامی که شما می دانید بر اساس سلایق و عقایدتان به فردی که مثلا تحصیلکرده مذهبی و مقید به برخی از ارزشها باشد نیاز دارید همین علائم ابتدایی و همین صحبتهای اولیه نیز تا حدود زیادی مسیر صحیح را به شما نشان خواهند داد مراجعی داشتم که مطرح می کرد خانواده اش فرهیخته و همواره به طریقه صحبت کردن و آداب مربوطه اهمیت و ارزش خاصی قائل بودند ایشان نیز به همین شکل، در جلسه آشنایی با خواستگارش متوجه می شود علی رغم تلاشی که پسر به هنگام صحبت به کار می برد اما مدل صحبت کردن خاصی دارد و از الفاظ عامیانه و کوچه بازاری استفاده می کرد که به شدت برای ایشان دافعه ایجاد کرده بود و در ادامه مطرح کرد که هرچه بیشتر صحبت می کردیم من به دوری فضای ذهن و عقایدمان نیز بیشتر پی می بردم و بعد از جلسه اول دلیلی برای ادامه این صحبت ندیدم و ایشان را رد کردم.

چه سوالهایی بپرسیم؟ بهترین سوالها برای جلسه اول سوالهای کلی و باز هستند به نوعی که فرد احساس نکند مورد بازجویی و یا ارزیابی و قضاوت قرار دارد بدین شکل بهتر پاسخ می دهد و مانور بیشتری روی موضوعات خواهد داد و گارد و حالت تدافعی و پنهانکاری نخواهد گرفت

5 علایق: اینکه فرد به چه چیزهایی علاقه دارد شامل علایق غذایی تفریحی پوششی

4 خطوط قرمزش چه جیزهایی هستند چه برای خودش چه برای همسر آینده

1 تعریفش از زندگی مشترک چیست

2 چرا در حال حاضر تصمیم به ازدواج گرفته است

3 تعریفش از همسر و وظایفش در زندگی مشترک چیست

به چه سوالهایی دلیلی ندارد پاسخ دهیم

1 کنجکاوی راجع به گذشته شما ، در واقع به خود فرد مربوط است که در گذشته به چه صورت برخورد می کرده مهم از زمانی است که باهم پیوند می بندیم البته اگر نامزدی به هم خورده و یا مواردی از این قبیل وجود دارد بهتر است صادقانه مطرح شود در این زمینه برای مخدوش نشدن ذهن طرف مقابل در مقابل سوالهای او از پاسخهای کلی استفاده کرده و وارد جزئیات نشوید

2 به سوالهای مالی در خصوص درآمد پدرتان و یا وضعیت دارائیش می توانید پاسخ ندهید دلیلی ندارد خواستگار شما ورود به چنین حیطه هایی کند این حیطه شخصی خانواده شماست ایشان بهتر است متمرکز روی شناخت شما باشد البته سوالهای کلی مانند وضعیت منزلی که در آن ساکن هستید که مثلا استیجاری است یا شخصی منظور من نیست به چنین سوالهایی بهتر است پاسخ داده شود ولی ورود به حیطه شخصی و جزئیات مالی خانواده شما ضرورتی ندارد.

3 پرسشهای خاص در رابطه با خواهران و برادران شما مثل اینکه چرا ازدواج نکرده اند یا ادامه تحصیل نداده اند و امثالهم نیز به عقیده من ضرورتی ندارد و می توانید محترمانه پاسخ ندهید.


© 2021 Hendipour. All Rights Reserved. Developed by Ehsan Mehrabi